ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

ออกเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองระบบ (ICS) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่ 2 ณ บ้านโนนตาล

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ วัดบ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี  ต.โนน อ.โนนนารายณ์  

อ่านต่อ

เดินทางไปราชการเพื่อทำเอกสารคู่มือควบคุมภายในกลุ่ม ของเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  

อ่านต่อ

ประสานสืบสานโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

mbanner1mbanner2301012560rwebdrice650 banner1650