ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

อ่านต่อ

ออกเตรียมความพร้อมเพื่อตรวจรับรองระบบ (ICS) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่) ปี2560 ครั้งที่ 2 ณ บ้านโนนตาล

อ่านต่อ

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี  ต.โนน อ.โนนนารายณ์  

อ่านต่อ

  ดูงาน ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรอินทรีย์ทัพไทย  

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

mbanner1mbanner2301012560rwebdrice650 banner1650