/อ่านต่อ คลิ๊ก!

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์


 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดโสนศรัทธาธรรม ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 51 ราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ้งฉาง คืออะไร       

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา กรวยทอง และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 134 ราย จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นาย เอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด นักวิชาการโรคพืช  และนางสาวจินตนา อะสุรินทร์ นักกีฏวิทยา เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไหม้ในข้าว พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว ณ หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเจริญ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 2,800ไร่ พื้นที่พบการระบาดเสียหาย 363...

อ่านต่อ

ประกาศเตือนเกษตรกรชาวนา : โรคไหม้ (Rice Blast Disease) สาเหตุ : เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.   ลักษณะอาการ ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

อ่านต่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนInternational Rice Research Institute : IRRI ณฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

mbanner1

mbanner2301012560


banner1650 rwebdrice650