/อ่านต่อ คลิ๊ก!

 

ข่าวกิจกรรม / ประชาสัมพันธ์


 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ ศาลาบ้านเขวาสินรินทร์ ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 54 ราย

อ่านต่อ

วันที่12กรกฎาคม 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่ง ผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะฯ ออกจัดอบรมเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้โครงการระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที 2 ณ วัดสุขุมาลัย ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีเกษตรเข้าร่วม 85 ราย

อ่านต่อ

Global impact of accelerated plant breeding: Evidence from a meta-analysis on rice breeding Abstract Rice breeders in Asia and elsewhere in the world have long overlooked trying to shorten the time it...

อ่านต่อ

Abstract Shortening rye stems to improve lodging resistance is among the major tasks awaiting breeders of this cereal. The most straightforward way to achieve this goal is the implementation of a...

อ่านต่อ

The rice blast resistance gene Ptr encodes an atypical protein required for broad-spectrum disease resistance (Zhao et al., 2018):  Plant resistance genes typically encode proteins with nucleotide binding site-leucine rich repeat...

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าว ติวเข้มการขับเคลื่อนงานข้าว ตามนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติจริง ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุมทางไกล ผ่านระบบ GIN “วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์” เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ติวเข้ม พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและแนวทางพัฒนาการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนงานข้าวและงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2561 ไปสู่การปฏิบัติจริงของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค 51 ศูนย์ข้าวทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารกรมการข้าว กรุงเทพฯโดยมี นายขจร...

อ่านต่อ

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ กองวิจัยและพัฒนาข้าว มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (นาแปลงใหญ่) ปี2561 ครั้งที่ 1 ณ เกษตรอินทรีย์ตำบลหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 36 ราย

อ่านต่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด ตำแหน่งนักวิชาการโรคพืชศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 124 ราย จำนวน 7 กลุ่ม ณ สหกรณ์การเกษตรอินทรีย์สุรินทร์ จำกัด 210...

อ่านต่อ

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวมุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติการโครงการนาแปลงใหญ่พร้อมคณะได้ออกอบรมจัดเวทีการเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ วัดโสนศรัทธาธรรม ต.หนองไผ่ล้อม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 51 ราย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ้งฉาง คืออะไร       

อ่านต่อ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวกนิษฐา กรวยทอง และคณะ จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการผลิตข้าวอินทรีย์ (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (1 ล้านไร่) มีเกษตรกรเข้าร่วม 134 ราย จำนวน 5 กลุ่ม ณ ศาลากลางหมู่บ้านหนองผักบุ้ง ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์

อ่านต่อ

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นาย เอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด นักวิชาการโรคพืช  และนางสาวจินตนา อะสุรินทร์ นักกีฏวิทยา เข้าร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคไหม้ในข้าว พร้อมให้ความรู้ ความเข้าใจ แนะนำการป้องกันกำจัดโรคไหม้ในข้าว ณ หมู่ที่ 4 บ้านม่วงเจริญ ต.บ้านไทร อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ มีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 2,800ไร่ พื้นที่พบการระบาดเสียหาย 363...

อ่านต่อ

ประกาศเตือนเกษตรกรชาวนา : โรคไหม้ (Rice Blast Disease) สาเหตุ : เชื้อรา Pyricularia grisea Sacc.   ลักษณะอาการ ระยะกล้า ใบมีแผล จุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตา มีสีเทาอยู่ตรงกลางแผล ความกว้างของแผลประมาณ 2-5 มิลลิเมตร และความยาวประมาณ 10-15 มิลลิเมตร แผลสามารถขยายลุกลามและกระจายทั่วบริเวณใบ ถ้าโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตาย อาการคล้ายถูกไฟไหม้

อ่านต่อ

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายสมโภช เภรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมคณะฯ ประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย 

อ่านต่อ

ออกจัดการอบรมเกษตรกรหลักสูตรการผลิตข้าว ตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม (กลุ่มติดตาม) ครั้งที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ต.พระแก้ว อ.สังขะ ต.อาโพน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนInternational Rice Research Institute : IRRI ณฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ

  

mbanner1

 

mbanner2301012560


banner1650 rwebdrice650