โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ้งฉาง คืออะไร

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ | โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจำนำยุ้งฉาง คืออะไร