ประกาศเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดหนอนปลอกข้าว

25/07/2561 - ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดหนอนปลอกข้าว