ขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ 

/////////////////////////////////
เผยแพร่ : กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์