แนะนำข้าวเหนียวพันธุ์ดี ข้าวพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2

#แนะนำข้าวเหนียวพันธุ์ดี ??? ข้าว พันธุ์ กข-แม่โจ้ 2???
----------------------------------------
ข้าวเหนียวไม่ไวต่อช่วงแสง (ปลูกได้ทั้ง นาปีและนาปรัง) เมล็ดยาว หอม นุ่ม ผลผลิตสูง ผลงานความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกรมการข้าว ผลิตเมล็ดพันธุ์โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เปิดจำหน่ายแล้ว สนใจซื้อ ติดต่อ งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ 053-114078 คุณศิราพร 088-2523451 คุณ นลินี 089-6333154 (ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว)