พัฒนาพันธุ์ข้าวไม่กลัวน้ำท่วมสำเร็จ ! ทดลองปลูกมา 10 ปี !

มณฑลหูหนัน 5.0 พัฒนาพันธุ์ข้าวไม่กลัวน้ำท่วมสำเร็จ ! ทดลองปลูกมา 10 ปี !
-----------------------------
มาดูข้าวต้นยักษ์ของจีนที่มณฑลหูหนัน ต้นสูงกว่า 2 เมตร พายุพัดไม่ล้ม ไม่ต้องก้มเก็บเกี่ยว ต้นใช้เลี้ยงสัตว์ ไม่กลัวน้ำท่วม รากหยั่งลึก 1 ฟุต ***ผลผลิตสูงมากถึง 2,000 กก. ต่อไร่ เมล็ดข้าวโตกว่าข้าวปกติเล็กน้อย นุ่ม หอมกินอร่อย ใต้ต้นข้าวเลี้ยงปลา กบหรือเลี้ยงเป็ดได้ คนปลูกเป็นนักวิชาการจีนจบจากอเมริกา
ชื่อ เซี่ยซินเจี้ย ทดลองปลูกมา 10 ปี