ครงการนาแปลงและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านบุตาโสมหมู่11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นางสาว มุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านบุตาโสมหมู่11 ต.เมืองบัว อ.ชุมพลบุรี  จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 32 ราย

/// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี