จัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านหนองคู ตำบลคาละแมะ

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสมนึกจงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ได้ออกจัดประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บ้านหนองคู ตำบลคาละแมะ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร มีเกษตรกรเข้าร่วม 20 ราย