โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​.ศาลาประชาคมบ้านหนองกา ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เกษตรและคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​.ศาลาประชาคมบ้านหนองกา  ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี  จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 85 ราย

/// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี