จัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายเอกสิทธิ์สกุลคู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และคณะ ได้ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ โครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านน้ำเขียว ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน และมีเกษตรกรเข้ารับบริการ จำนวน 100 คน