จัดเวทีอบรมเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านหนองกอง ม.4 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้นายสมนึก จงเสริมตะกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีอบรมเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านหนองกอง ม.4 ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 47 ราย