จัดเวทีอบรมเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ หอประชุมสหกรณ์การเกษปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จำกัด ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดเวทีอบรมเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ หอประชุมสหกรณ์การเกษปฏิรูปที่ดินท่าตูมหนึ่ง จำกัด  ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์  มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 158 ราย /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี