วิทยากรจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 16-17 พฤษภาคม​ 2562 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร​์ มอบหมายให้นายสมโภช  เภรี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ​ร่วมเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครง​การเกษตร​ทฤษฎี​ใหม่​ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพ​ิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ (ศพก.)​ อ.ศรีณรงค์​ ม.3 ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์​ จ.สุรินทร​์ เกษตรกร​เข้า​รับการอบรม​ จำนวน ​37 คน โดยมีนายธนะสิทธิ์​ ธนา​กีรติ​นันท์​ หัวหน้า​กลุ่ม​ยุทธศาสตร์​พัฒนาการ​เกษตร​ สนง.เกษตร​และ​สหกรณ์​จังหวัด​สุรินทร์​ ​เป็นประธา​นเปิด​การฝึ​กอบรม /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี