รมช.เกษตรฯ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ถือฤกษ์ดี ลงจอบแรก เปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1

รมช.เกษตรฯ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ถือฤกษ์ดี ลงจอบแรก เปิดโครงการชลประทานเกษตรทฤษฏีใหม่ประยุกต์ ระยะที่ 1 นำร่องที่ จ.สุรินทร์ แก้ไขปัญหาผลกระทบจากการสร้างเขื่อนราษีไศล อ่านต่อ <<<
 
 
ที่มา :

สวท.สุรินทร์ - กรมประชาสัมพันธ์ /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี