ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และร่วมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์  สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 124 ราย ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และร่วมบำรุงรักษาต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ