โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​. ศาลาประชาคม หมู่ 12 บ้านหาญฮี ต.ดอนแรด

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายนวนิต คงทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​. ศาลาประชาคม หมู่ 12 บ้านหาญฮี  ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 41 ราย