โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล ต.ไพรขลา

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ ศาลาประชาคมบ้านโนนตาล คุ้มหนองควาย ต.ไพรขลา อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 65 ราย