โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ม.9 ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ม.9 บ้านผักบุ้งอาเงย ต.นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 73 ราย