จัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน ต.ในเมือง

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายนวนิต คงทน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่ และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ สำนักงานสหกรณ์การเกษตร วัน วัน วัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย