จัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ ต.ท่าสว่าง

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายกิตติวัฒน์ มีเสนา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562  ณ​ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ ต.ท่าสว่าง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 146 ราย