พบการระบาดของหนอนกระทู้กล้า ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
พบการระบาดของหนอนกระทู้กล้า ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (อำเภอสนมและอำเภอชุมพลบุรี)
ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงนาเพื่อป้องกัดกำจัด และแจ้งสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน หรือแจ้งศูนย์วิจัยข้าว/ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วน!