จัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านหนองเทพ หมู่ที่ 1 ต.หนองเทพ. ่อ.โนนนารายณ์

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่1 ปี 2562 ณ​ ศาลาประชาคมบ้านหนองเทพ หมู่ที่ 1 ต.หนองเทพ. ่อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 50 ราย  /// Pr. กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี