จัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ปี 2562ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้านตางมาง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์  ได้มอบหมายให้ นายไกรวิทย์ เสริมศิริ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่ 2 ปี  2562ณ. ศาลาประชาคมหมู่บ้านตางมาง ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 46 ราย