จัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่2 ปี 2562 ณ​ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ได้มอบหมายให้ น.ส.มุกรินทร์ จันทร์จำรัส ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่และคณะ ออกจัดเวทีเรียนรู้ โครงการนาแปลงใหญ่ ครั้งที่2 ปี 2562 ณ​ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรี จำกัด ต.ไผ่ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 100 ราย