สถานที่ตั้งและติดต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ 

๔๘๙ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
๓๒๐๐๐


พิกัด : 14.907125, 103.505222  / >> Google Maps <<
อยู่ห่างกรุงเทพฯ ประมาณ ๔๕๐ กิโลเมตร (ทางรถยนต์) 
อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณ ๒ กิโลเมตร (เส้นทางหมายเลข ๒๑๔ : อำเภอเมืองสุรินทร์ - อำเภอจอมพระ)

โทรศัพท์ (Tel.) : ๐ ๔๔๕๑ ๑๓๙๔

โทรสาร (Fax.) : ๐ ๔๔๕๒ ๘๒๕๕

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.