ร่วมกันปล่อยปลาสู่วารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

ร่วมกันปล่อยปลาสู่วารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร

 

page22

ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปล่อยปลาสู่วารีเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกูร