จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ 

page30

 

วันที่13 ส.ค.2560 นายอนุชิต ยวงทอง ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรและคณะได้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าวคุณภาพ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ณ บ้านห้วยอารีย์ ต.โพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมจำนวน 50 ราย