ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

 

page81

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน  2560 นายเอกสิทธิ์ สกุลคู ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย