จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่1 ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

page1

วันที่ 9 กันยายน 2560 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่1 ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 50 ราย

 

ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่1 ต.หนองเทพ อ. โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์