จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี ต.โนน อ.โนนนารายณ์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี  ต.โนน อ.โนนนารายณ์

page4

 

วันที่ 10 กันยายน 2560 นายสมนึก จงเสริมตระกูล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)ปี 2560 ณ ศาลาวัดสุวรรณวารี  ต.โนน อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 401 ราย