จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับกืารตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านทัพกระบือใหม่ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับกืารตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP  ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านทัพกระบือใหม่ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์

page5

 

วันที่ 16 กันยายน 2560 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับกืารตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่)ปี2560 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านทัพกระบือใหม่ ต.สำโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 42 ราย