จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนแรดจำกัด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ณ สำนักงานสหกรณ์การเกษตรดอนแรดจำกัด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 

page6