จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ ที่ทำการระบบกระจายน้ำตะลุง สหกรณ์ ฝายยางตะลุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ ที่ทำการระบบกระจายน้ำตะลุง สหกรณ์ ฝายยางตะลุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 

page7

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่)ปี2560 ณ ที่ทำการระบบกระจายน้ำตะลุง สหกรณ์ ฝายยางตะลุง ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 149 ราย