จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ วัดบ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์

จัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  ณ วัดบ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 

page10

 วันที่ 15 กันยายน 2560 นายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร ได้ออกจัดเวทีเรียนรู้ เกี่ยวกับการตรวจรับรองระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณ์ใหม่)ปี2560 ณ วัดบ้านกระออม ต.กระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเข้าร่วม 41 ราย