ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และประเมินผลผลิตข้าวจังหวัดสุรินทร์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และประเมินผลผลิตข้าวจังหวัดสุรินทร์

 

page5

วันที่ 14 ตุลาคม 2560 นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว นายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร และประเมินผลผลิตข้าวจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุรินทร์ และภาคเอกชน ให้การต้อนรับ และได้นำคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงนาเกษตรกร จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสวัสดิ์ สายกระสุน นางสมใจ แสนกล้า และ นายฤกษ์ แสนกล้า ในพื้นที่บ้านกันโจรง ตำบลกระหาด อำเภอจอมพระ ซึ่งเกษตรกรทั้ง 3 รายเป็นกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน และได้แวะตรวจเยี่ยมแปลงนาของ นางทองม้วน พวงจันทร์ เกษตรกรในพื้นที่บ้านไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสนิท อำเภอสนม ซึ่งเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เพื่อเยี่ยมชมแปลงนาและเก็บข้อมูลผลการผลิตข้าวนาปี 2560/61 ในการเก็บข้อมูลและประเมินผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ทั้งนาดำ และนาหว่าน หลังจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวัตถุประสงค์ของการลงพื้นจังหวัดสุรินทร์ในครั้งนี้ด้วย

ในช่วงบ่ายผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ได้ประชุมผู้นำกลุ่มผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่และข้าวอินทรีย์ และเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง ระหว่างผู้ผลิตข้าวโครงการส่งเสริมผลิตข้าวอินทรีย์กับผู้ประกอบการโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ที่ห้องประชุมครัวข้าวหอม ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์