Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน โครงการส่งเสริมการพัฒนาและส่งเสริมระบบผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร Written by srn_rrc 150
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by srn_rrc 97
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ Written by srn_rrc 81
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการพัฒนา และส่งเสริมระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ครบวงจร Written by srn_rrc 146
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน Written by srn_rrc 140
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by srn_rrc 169
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ Written by srn_rrc 351
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560 Written by srn_rrc 420
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 Written by srn_rrc 568
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ เรื่อง เพิ่มรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินฯ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ Written by srn_rrc 729