กิจกรรม / สัมมนา / ดูงาน


เป็นวิทยากรโครงการตลาดนำการผลิตเพื่อเกษตรรายย่อย(Market Oriented small holder Value Chain : MSVC) ปี 2565

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-27 10:13:32

อ่านต่อ...

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สายชั้นอนุบาลปีที่ 3 ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-24 14:29:31

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-22 09:33:40

อ่านต่อ...

ร่วม​จัดรายการวิทยุ​ รายการเกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร

วันที่​ 18 มิถุนายน​ 2565​

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-22 09:24:20

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-22 09:07:14

อ่านต่อ...

ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-15 13:36:51

อ่านต่อ...

ร่วมเป็นวิทยากรกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

วันที่ 13 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-13 16:09:25

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-13 15:51:36

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 7-9 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-10 09:30:15

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS

วันที่ 6 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-08 10:05:47

อ่านต่อ...

ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-08 10:02:07

อ่านต่อ...

ตรวจสอบ​สต็อกข้าว​ของผู้ประกอบการ​ค้าข้าวในการเก็บสต็อ​ก​ ปีการผลิต​ 2564​/65 (ครั้ง​ที่​ 7)

วันที่​ 2 มิถุนายน​ 2565​

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2022-06-08 09:56:45

อ่านต่อ...