กิจกรรม / สัมมนา / ดูงาน


ส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-09-01 11:11:45

อ่านต่อ...

ออกตรวจสอบการจัดทำเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมร่วมส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 30 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-09-01 09:05:04

อ่านต่อ...

สำรวจติดตามเฝ้าระวังการระบาดของโรค แมลงศัตรูข้าว

วันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-30 14:07:15

อ่านต่อ...

ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตร

วันที่ 23-24 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-25 11:20:05

อ่านต่อ...

บันทึกถ่ายทำรายการเกษตรฟาร์มแชนเนล เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-25 10:35:38

อ่านต่อ...

กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี​ฯ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์การเกษตรและเครื่องจักรกลการเกษตรภายใต้ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด

วันที่ 18 -19​ สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-20 13:43:27

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-16 10:57:09

อ่านต่อ...

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯจัดเก็บขยะใบไม้แห้ง ทำความสะอาดศูนย์ฯ และซ่อมแซมอาคารทำการ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-13 15:32:32

อ่านต่อ...

หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุรินทร์ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมโครงการ ทหารพันธุ์ดี

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-11 13:42:39

อ่านต่อ...

โครงการวิจัยด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าวและงานเขตกรรม ประจำฤดูนาปี 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-11 13:38:32

อ่านต่อ...

วันที่ 29-30 กรกฎาคม 2564

ให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ตามคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-02 13:31:34

อ่านต่อ...

วันที่ 21กรกฎาคม 2564

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-02 10:11:39

อ่านต่อ...