กิจกรรม / สัมมนา / ดูงาน


วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-08-02 09:58:24

อ่านต่อ...

วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

ออกให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างตามคู่มือโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-20 14:59:16

อ่านต่อ...

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกฮอล์ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-20 14:40:06

อ่านต่อ...

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS

วันที่16 กรกฎาคม 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-20 14:32:43

อ่านต่อ...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS ครั้งที่​ 2 ภายใต้​โครงการ​เพิ่ม​ศักยภาพ​การผลิต​ข้าวหอม​มะล​ิทุ่งกุลาฯ​ ปี​ 2564 กลุ่ม​ข้าวคุณภาพบ้​านขี้เหล็ก​ ต.ยะวึก​ อ.ชุมพลบุรี​ จ. สุรินทร์​ เพื่อส่งเสริมและพัฒ​นาองค์​ความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว​ การผลิต​ข้าว​ตามระบบ​ GAP​ ด้าน​ ICS และเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะขอตรวจรับรองข้าว GAP ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่​ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-16 13:46:29

อ่านต่อ...

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ศีขรภูมิ และ อ.สำโรงทาบ จำนวน 2 กลุ่มๆละ 30 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะขอตรวจรับรองข้าว GAP ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-13 10:14:03

อ่านต่อ...

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ชุมพลบุรี จำนวน 1 กลุ่ม จำนวน 30 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะขอตรวจรับรองข้าว GAP ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-13 09:41:20

อ่านต่อ...

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ศีขรภูมิ และ อ.รัตนบุรี จำนวน 2 กลุ่มๆละ 30 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะขอตรวจรับรองข้าว GAP ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-09 13:28:36

อ่านต่อ...

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ศีขรภูมิจำนวน 3 กลุ่มๆละ 30 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะขอตรวจรับรองข้าว GAP ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-09 13:10:53

อ่านต่อ...

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเวทีเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าว GAP ด้าน ICS กลุ่มนาแปลงใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จำนวน 2 กลุ่มๆ ละ 30 ราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และเตรียมความพร้อมกลุ่มที่จะขอตรวจรับรองข้าว GAP ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการการควบคุมการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-09 11:44:02

อ่านต่อ...

วันที่ 15-18 มิถุนายน 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมข้าวหอม๒ ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 83 กลุ่ม ตัวแทนกลุ่มละ 5 คน ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี และอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาดโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-06-22 11:12:29

อ่านต่อ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัฐวศา คงงาม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงานและนางสาวธนัฐดา อินทร์ทัด นักวิชาการโรคพืช ติดตามการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไพรขลา อำเภอชุมพลบุรี พบว่าแปลงนานายสมศรี แสงตะวัน แปลงนาหยอดพันธุ์ กข15 พื้นที่ 5 ไร่ ข้าวอายุ 30วัน เนื่องจากฝนทิ้งช่วงพบการทำลายของเพลี้ยไฟร่วมกับด้วงดำ ทำให้ข้าวมีใบเหลืองจากการถูกเพลี้ยไฟดูดกินน้ำเลี้ยงและยืนต้นตายจากการถูกด้วงดำกัดกินส่วนอ่อนที่อยู่ใต้ดินเหนือรากกระจายทั่วแปลง (ความเสียหายคิดเป็น 50 %ของพื้นที่ปลูก) เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำการป้องกันกำจัดตามหลักวิชาการ และให้เกษตรกรหมั่นสำรวจแปลงเพื่อเฝ้าระวังการระบาดต่อไป

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-06-21 09:08:50

อ่านต่อ...