ประชาสัมพันธ์


Sample project image

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-02-08 10:08:31

อ่านต่อ...
Sample project image

2-3 กุมภาพันธ์ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-02-06 14:52:50

อ่านต่อ...
Sample project image

ตรวจสต็อกข้าว ครั้งที่ 3 วันที่ 1-2 กุมภาพ_2566

วันที่ 2 กุมภาพันธ์

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-02-03 14:07:12

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-02-02 08:50:14

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 25-27 มกราคม 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-01-31 11:05:55

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 23-27 มกราคม พ.ศ.2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-01-31 10:48:28

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 24 มกราคม 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-01-25 14:20:31

อ่านต่อ...
Sample project image

วันที่ 24 มกราคม 2566

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ วันที่ 2023-01-25 14:17:41

อ่านต่อ...

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะ(ฉบับที่2)

ร่างฉบับ 2

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-21 10:56:20    206     8 

ประกาศแผนการจัดจ้างตรวจแปลงข้าวอินทรีย์

แผน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 14:09:51    192     11 

ประกาศราคากลางการตรวจแปลงข้าวอินทรียฺ์

ราคากลาง

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 13:49:29    223     12 

ประกาศร่างคุณลักษณะเฉพาะการตรวจแปลงอินทรีย์

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-10-15 09:04:53    208     5 


ประกาศ
ประกาศคำสั่งศูนย์

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2022-08-16 13:56:54    47     18 

คำสั่งที่ 45/ 2564

8 กันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์   2021-09-27 10:12:17    16     0 

การสื่อสารภายในกรมการข้าว