ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์


    วันที่ 24 มีนาคม 2565

   

 นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวณัฐวศา คงงาม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวจันทรา เติมสุข ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 2 จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา หมู่ที่ 2