โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านตรึม


    วันที่ 8 เมษายน 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา เติมสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสมใจ จุฑาจันทร์ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส4 เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านตรึม (ตรึมวิทยานุเคราะห์)หมู่ที่ 9 ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์