กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด


    วันที่ 12 เมษายน 2565

   

 นายสมลักษณ์  มอญขาม  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนด้านหน้าศูนย์ฯ ถนนปัทมานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์