ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ


    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565

    นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานและวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ  ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์