ประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q


    วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.

    นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นาง ชนานาถ ชนะอักษร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นางสาว นารีรัตน์ พยุงธรรมแก้วทา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะผู้ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q จังหวัดสุรินทร์และร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรอง/ต่ออายุ/ติดตาม ร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์