จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS


    วันที่ 6 มิถุนายน 2565

   

นายสมลักษณ์ มอญขาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจันทรา​ เติมสุข เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายจักริน วิจักขณาลัญฉ์ เจ้าหน้าที่การเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่​ ปี 2565 กลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ราย ณ ศาลากลางหมู่บ้านประทุน หมู่ 4​ ตำบลแตล​ อำเภอศีขรภูม

Mr. Somlak Monkham, Director of Surin Rice Research Center, assigned Ms. Chantra Termsuk, Agriculture Officer, and Mr. Chakrin Wichakkanalan. agricultural officer with staff who help work on the project Organized a learning forum according to the farmer school process on rice seed production and rice production according to GAP standards on ICS under the large-scale agricultural system promotion project 2022, 2 groups of farmers, 30 each at the village pavilion, Mu 4 Tambon Tael, Amphoe Sikhoraphum