ร่วม​จัดรายการวิทยุ​ รายการเกษตรก้าวไกล ใส่ใจเกษตรกร


    วันที่​ 18 มิถุนายน​ 2565​

   

น​ายสมลักษญ์​   มอญขาม​  ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​วิจัย​ข้าว​สุรินทร์​    มอบหมาย​ให้​นายสมโภช​   เภรี​   นักวิชาการ​เกษตร​ปฏิบัติ​การ​  กล​ุ่มถ่ายทอด​เทคโนโลยี​  ร่วม​จัดรายการวิทยุ​  <<<  รายการเกษตรก้าวไกล  ใส่ใจเกษตรกร  วันที่  18 มิถุนายน  2565  เวลา 10.10 - 11.00 น.  ทาง  FM 97.50 MHz  สวท. สุรินทร์​  เพื่อประชาสัมพันธ์​ข่าวสารด้านข้าวแก่เกษตรกร​ชาวนาและผู้ที่สนใจ​>>>

On June 18, 2022, Mr. Somlak Monkham, Director of Surin Rice Research Center Assigned to Mr. Sompoch Pheree, agricultural academician to operate technology transfer group Join the radio program <<< Agriculture program goes far, cares for farmers on June 18, 2022 from 10.10 - 11.00 on FM 97.50 MHz, NSTDA, Surin to publicize rice news to farmers and those who are interested. >>>